Saturday, February 10, 2007

2nd HUCO Meeting: Follow-on Documents provided by the Stakeholders

The stakeholders marked by bold provided valuable contribution since the 2nd UNSDI HUCO Meeting:
Regional Development and Town Planning Public Benefit Co.
nomination of expert +
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/VATI_HUCO_070216.pdf
Hungarian Space Research Agency, MoEW,
Hungarian Geological Institute Mapping Service,
MoARD Department of Land Administration and Geoinformation,
Hungarian Meteorological Service
nomination of expert
Faculty of Geoinformation, West Hungary University,
Institute of Geodesy Cartography and Remote Sensing,
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UGPM_HUCO_FOMI_v22.pdf
Research Institute of Soil Science and Agrochemistry,
Hungarian Association for Geo-information,
Ministry of Defense Mapping Company,
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/MoDMappingCo_HUCO.pdf
+ nomination of expert
Mapping Service of the Hungarian Defense Forces,
National Directorate for Disaster Management,
nomination of expert
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/Katved.pdf

Department of Natural Resources, MoARD,
Ministry of Economy and Transport,
Ministry of Environment and Water.

This is the memo to all Board Members and experts distributed by e-mail on 27th January:

"Tisztelt Felügyelő Testület!

Az ENSZ Téradat infrastruktúra kezdeményezés hazai koordinációs irodájának Felügyelő Testülete 2007. január 25-én ülést tartott az OMSZ hivatalos helyíségében. Az ülés ENSZ számára készülő angol nyelvű emlékeztetőjét minden tagintézményi képviselő és kijelölt összekötő napokon belül megkapja.

Az ülés résztvevői a következő intézmények részéről voltak jelen:
FAO SEUR
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
HM Geoinformációs Szolgálat
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Magyar Állami Földtani Intézet
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Meteorológiai Szolgálat
UN SDI HUCO / HUNAGI
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Távol maradtak (részben kimentéssel):
FVM EU és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
FVM Földügyi és Térinformatikai Főosztály
FVM Természeti Erőforrások Főosztálya
HUNGIS Alapítvány
Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek és Emberi Jogok Főosztálya
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Programtervezési és Monitoring Főosztály
NyME Geoinformatikai Kar

Az ülést Dunkel Zoltán és Sikolya Zsolt társelnökök vezették a következő napirend szerint:

- A résztvevők köszöntése a házigazda részéről (Dr.Dunkel Zoltán OMSZ elnöke)

- Résztvevők bemutatkozása
- Az OMSZ elnökének Sikolya Zsolt elnök átadta a HUNAGI Elismerő oklevélét
- A FAO SEUR részéről Michal Demes úr felolvasta Maria Kadlecikova asszony, a FAO SEUR vezető köszöntőjét
- A napirend elfogadása megtörtént.
5.- Az eddigi eredmények áttekintése, 6.a munkatervi feladatok megválasztásának szempontjainak ismertetését követően az UNSDI HUCO számára javasolt feladatok ismertetésére öt témakör köré csoportosítva került sor Dr.Mihály Szabolcs és Dr.Remetey-Fülöpp Gábor előkészítésében.

A résztvevők hozzászólásait Sikolya Zsolt moderálta A felvetések a következő kérdéseket érintették: a HUCO virtuális iroda és a Felügyelő Testület lehetséges intézményesítése és integrálása az államigazgatásba, a Nemzeti Téradat Infrastruktúra Stratégia (NTIS) és az INSPIRE EU Irányelv aktuális kérdései, lehetőségei, a forrásbiztosítás szükségessége és lehetőségei a Kormány operatív fejlesztési programjai keretei között. Rövidtávú tennivalók: az LMO (OMSZ, FÖMI) és SDIC szervezetek (HUNAGI) INSPIRE végrehajtási szabálytervezetekre vonatkozó véleményezési feladatainak összehangolása. A FAO SEUR lehetséges együttműködő, támogató szerepe.
NTIS előterjesztés a kormány részére, valamint a végrehajtás és működtetés kérdéseinek tisztázása. A koordinációs testület intézményi tagjainak pontosított elvárásai, lehetőségei és felajánlott támogatásuk a HUCO vonatkozásában és a HUNAGI irányában. Felkérés a HUCO tevékenységére és a hazai SDI helyzet bemutatására vonatkozó intézményi hozzájárulások megtételére az ENSZ által adott tematika alapján, ismertetett ütemterv szerint.- Az ülés eredményének összefoglalása, jelentés az UNGIWG felé és nyilvánosságra hozatal.

A jóváhagyott napirendet (UNSDI_HUCO2_program.ptt) és az elhangzott ismertetőt (UNSDI_HUCO2_rfg.ptt) a csatolmány szerkeszthető formában tartalmazza.

Háttéranyagok és a kért hozzájárulás


1. HUCO éves munkaterv kiinduló anyag elkészítése
Készüljön munkaterv, melyhez a HUCO felügyelő Testülete adjon szakértőiken
keresztül hozzájárulást a következő szempontok szerint
A csatolt INSPIRE-UNSDI együttműködés tervezet véleményezésével, a
prioritások és intézményi elvárások, hozzájárulások tömör felsorolásával
Háttéranyag kiküldése hi: január 26 (most, ezzel az üzenettel megtörtént)
Hozzájárulás beküldése
hunagi@hunagi.hu -ra "INSPIRE-UNSDI" tárgymegjelöléssel
hi: február 12.
A munkaterv szöveges kidolgozását végző fogalmazói csoportba
önkéntes(ek) delegálása (Mihály Sz. és RFG mellé) hi: február 12
A szövegtervezet elkészítése: február 19.
Körözés észrevételezésre: február 20
Észrevételek visszaküldése: február 23.

2. Hozzájárulás a magyar helyzet bemutatását szolgáló HUCO előadáshoz
Az ENSZ által megadott nyolc szemponthoz max 1-1 dia terjedelmű leírás ppt-ben
intézményenként. Természetesen a válasz és terjedelme fakultatív, de angol
nyelven.
ENSZ sablon (S1) kiküldése: január 26. (most, ezzel az üzenettel megtörtént)
Hozzájárulás beküldése
hunagi@hunagi.hu -ra "Frascati" tárgymegjelöléssel hi: február 5.
Összeállított előadás köröztetése: február 12.
Észrevételek visszaküldése: febr 16.

3. Tanácsadói és munkacsoportok alakítása az INSPIRE végrehajtási
utasításainak témaköreiben
Az INSPIRE angol végleges szövege és magyar előzetes fordítása a
http://hunagi9.blogspot.com SDIC naplóban található. Eredeti források: inspire.jrc.it és sdi.jrc.it honlapokról érhető el. A témakörök pontos meghatározása és a módszertan az INSPIREWorkProgramme csatolt anyagban található (5.oldal):
Öt témakörről van szó ebben a kontextusban:
- metaadatok
- adatspecifikáció
-hálózati szolgáltatások
-adat- és szolgáltatás megosztás
- monitoring és jelentéskészítés
Ezekbe várjuk szakértők kijelölését.
A Felügyelő Testület tagintézményei által delegált szakértők és önkéntesek
jelentkezésével. További érdekeltek ajánlására és bekapcsolódására mód van
Működési időtartam: meghatározatlan idejű
Feladata: az UNSDI HUCO által képviselhető vélemények továbbítása SDIC
Közösségként a HUNAGI-tól külön, vagy együttesen, kihasználva a magyar modell
adta lehetőséget.
Szakértők, közreműködők kijelölése, jelentkezése hi: február 2.
Az első INSPIRE IR anyag 10 munkanapos észrevételezésre már február 1-én érkezhet!
Az LMO-k (FÖMI, OMSZ) saját közvetlen válaszaikon felül adhatnak hozzájárulást
a HUCO-n keresztül is (a sajátos szempontok miatt ezek el is térhetnek)

4. Az NTIS kormányhatározattal való elfogadtatás előmozdítása
Az FVM/FÖMI - KvVM összefogásban kormányelőterjesztés készítendő, melyhez az
UNSDI HUCO Felügyelő Testülete és az Iroda maga részéről is támogatást adhat
átvéve az NTIS munkacsoport szerepét az FVM/KvVM társelnöklete mellett.

5. Az NTI megvalósításának és működtetésének rendszerterve, hatáselemzése és
forrásigényének biztosítása
Készüljön tömör döntéselőkészítő előterjesztés az FVM, a KvVM és az UNSDI
HUCO Felügyelő Testülete megbízásából a delegált szakértők közreműködésével,
az MTA és a civil szervezetek bevonásával illetve hozzájárulásaik becsatolásával.
Közreműködési szándék jelzése

Mindezeken felül:
- UN SDI HUCO bátorító állásfoglalása a GSDI-CEOS WGISS közös, GEO-ban vállalt
feladataiban a magyar részvétel lehetőségét illetően.
Az GEO 2007 évi feladatait tartalmazó legfrissebb CEOS WGISS anyag közreadása
igény szerint az érdeklődőknek vagy a Testület minden tagjának véleményformálás céljából.
(kérjük az igény jelzését a
hunagi@hunagi.hu címre), HUNAGI mandátumot kapott a GSDI és a WGISS részéről javaslat tételre.
Magyarország pályázása a Digitális Föld 6. Nemzetközi szimpóziuma megrendezésére 2009-ben.
(előzetes program és háttérinformáció a
www.isde5.org címen.) Részvételi készség az előkészítésben Érdeklődés esetén külön üzenetben visszajelzést kérünk a hunagi@hunagi.hu -ra ISDE6 tárgymegjelöléssel.

Üdvözlettel,
Remetey-Fülöpp Gábor
UNSDI HUCO iroda
hunagi@hunagi.hu
www.unsdi.hu"


Template for the Hungarian Stakeholders' contribution to the presentation in Frascati
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UGPMPRESENTATION_HUCO.ppt
Preliminary Programme, UNSDI Global Partner Meeting
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/UGPMPROGRAMME.pdf
Provisional List of Registred Participants as of 29/01/2007
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/PLoP.pdf

INSPIRE-UNSDI Cooperation Formulation
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/INSPIRE-UNSDICOOPERATION.pdf
INSPIRE in English
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/INSPIREen.pdf
INSPIRE in Hungarian (draft)
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/INSPIREhu.pdf

No comments: